จัดทำห้องเรียนในรูปแบบต่างๆ

ห้องเรียนพร้อมเครื่องมือครูในการเรียนการสอน

ห้องเรียน STEM

ห้องสมุดมีชีวิต

ห้อง EP Smart class & Gifted

             บริษัท อินฟินิตี้ คอมเมิร์ซ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ให้เช่าคอมพิวเตอร์กับโรงเรียนสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รับวางระบบไฟฟ้าในห้องคอมพิวเตอร์และในห้องเรียนภายในโรงเรียน ,เดินระบบ Network ระบบ wifi ,เดินสาย Fiber Optic  และยังรับวางระบบกล้องวงจรปิดที่สามารถดูผ่านระบบ Online ได้ สามารถควบคุมภาพระบบ Cloud ได้อีกด้วย

             โดยทุก Project ของบริษัท จะมีการรับประกันตามสัญญาของแต่ละ Project โดยจะมีการแก้ไขปัญหาที่ได้รับแจ้งเข้ามาในช่องทางต่างๆของบริษัท ทางบริษัทจะดำเนินการแก้ไขภายใน 48 ชั่วโมง (เวลาทำการ) โดยถ้างานในอยู่ในการประกัน ลูกจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ถ้างานใดอยู่นอกเหนือการประกันอาจจะมีค่าใช้จ่ายในรายละเอียดของงานนั้นๆตามจริง ทางบริษัทมีทีมงานและพันธมิตรดูแลลูกค้าเป็นจำนวนมากและกระจายอยู่ทั่วประเทศ จึงทำให้ลูกค้าหมดกังวลได้กับเรื่องงานบริการของทางบริษัทฯ