รับวางระบบเครือข่าย

งานวางระบบเครือข่าย LAN และ WiFi

               รับวางระบบเครื่อข่าย Network ทั้งภายในและภายนอก โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์สาย LAN UTP และสายสัญญาน Fiber Optic คุณภาพสูง รับประกันคุณภาพสายสัญญาน 30 ปี ภายใต้แบรนด์ LINK

               อุปกรณ์กระจายสัญญาน Wifi ของเราใช้ระบบ Ubiquiti Unifi  โดยใช้ Unifi controller เพื่อควบคุมการ Configulation ต่างๆผ่านทางระบบ Online ได้ โดยจะช่วยผู้ควบคุมระบบ ในการบริหารจัดการผู้ใช้งานเครื่อข่ายได้ดีขึ้นกว่าระบบเดิม สินค้ารับประกัคุณภาพภายใต้แบรนด์  UniFi® AP

ตัวอย่างรูปงานวางระบบเครือข่าย LAN และ WiFi

             บริษัท อินฟินิตี้ คอมเมิร์ซ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ให้เช่าคอมพิวเตอร์กับโรงเรียนสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รับวางระบบไฟฟ้าในห้องคอมพิวเตอร์และในห้องเรียนภายในโรงเรียน ,เดินระบบ Network ระบบ wifi ,เดินสาย Fiber Optic  และยังรับวางระบบกล้องวงจรปิดที่สามารถดูผ่านระบบ Online ได้ สามารถควบคุมภาพระบบ Cloud ได้อีกด้วย

             โดยทุก Project ของบริษัท จะมีการรับประกันตามสัญญาของแต่ละ Project โดยจะมีการแก้ไขปัญหาที่ได้รับแจ้งเข้ามาในช่องทางต่างๆของบริษัท ทางบริษัทจะดำเนินการแก้ไขภายใน 48 ชั่วโมง (เวลาทำการ) โดยถ้างานในอยู่ในการประกัน ลูกจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ถ้างานใดอยู่นอกเหนือการประกันอาจจะมีค่าใช้จ่ายในรายละเอียดของงานนั้นๆตามจริง ทางบริษัทมีทีมงานและพันธมิตรดูแลลูกค้าเป็นจำนวนมากและกระจายอยู่ทั่วประเทศ จึงทำให้ลูกค้าหมดกังวลได้กับเรื่องงานบริการของทางบริษัทฯ