ให้เช่าคอมพิวเตอร์

โครงการเช่าคอมพิวเตอร์

               บริษัทให้เช่าคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน สำหรับโรงเรียนและสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยให้ตกลงทำสัญญากันเป็นรายปี โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน หรือรายภาคเรียนก็ได้ โดยทุกสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ จะมีงานรับประกันหลังการขายตามสัญญา โดยให้บริการแก้ไขปัญหาภายใน 48 ชั่วโมง (เวลาทำการ) โดยการเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่ทันที่โดยไม่มีการยกเครื่องกลับไปซ่อมโดยลูกค้าไม่มีเครื่องใช้งาน จึงมั่นใจได้ว่า ลูกค้าจะได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและไม่มีขาดช่วงเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าเอง

               นอกจากนี้ทางริษัทยังมีบริการ ประกันเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยตีราคาประกันจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนหรือหน่วยงาน เพื่อที่จะรับบริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เดิมของโรงเรียนหรือหน่วยงานที่อาจะเกิดการเสียได้ โดยคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องหมดพันธะจากผู้ให้บริการรายอื่นๆแล้ว ทางบริษัทจะเข้าไปดำเนินการตีราคาค่าบริการเหมารายเดือน รายภาคเรียน หรือรายปี ตามสเปค ตามรุ่น ของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ โดยระหว่างสัญญาประกันทางบริษัทจะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นตามสัญญา

ตัวอย่างรูปแบบห้อง โครงการเช่าคอมพิวเตอร์

             บริษัท อินฟินิตี้ คอมเมิร์ซ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ให้เช่าคอมพิวเตอร์กับโรงเรียนสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รับวางระบบไฟฟ้าในห้องคอมพิวเตอร์และในห้องเรียนภายในโรงเรียน ,เดินระบบ Network ระบบ wifi ,เดินสาย Fiber Optic  และยังรับวางระบบกล้องวงจรปิดที่สามารถดูผ่านระบบ Online ได้ สามารถควบคุมภาพระบบ Cloud ได้อีกด้วย

             โดยทุก Project ของบริษัท จะมีการรับประกันตามสัญญาของแต่ละ Project โดยจะมีการแก้ไขปัญหาที่ได้รับแจ้งเข้ามาในช่องทางต่างๆของบริษัท ทางบริษัทจะดำเนินการแก้ไขภายใน 48 ชั่วโมง (เวลาทำการ) โดยถ้างานในอยู่ในการประกัน ลูกจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ถ้างานใดอยู่นอกเหนือการประกันอาจจะมีค่าใช้จ่ายในรายละเอียดของงานนั้นๆตามจริง ทางบริษัทมีทีมงานและพันธมิตรดูแลลูกค้าเป็นจำนวนมากและกระจายอยู่ทั่วประเทศ จึงทำให้ลูกค้าหมดกังวลได้กับเรื่องงานบริการของทางบริษัทฯ